Binehiş

  • Psychology

    Hiş û Binehişê Mirovan

    Pir zehmet e ku meriv rave an jî penaseyeke hêsan bide, bo hiş û binehişê merivan, bi rastî çi ye. Ji ber ku hişê merivan ji du beşan pêk dihê. Yek hiş e û ya din jî binehiş e. Binehişê merivan arşîveke a nehinîye û hatîye ji bîr kirin. Li gor psîkiyatrîstê Swîsrî C.G. Jungî pêlên binehişê merivan, dikarin xwe…

    Berdewama wê bixwîne »
Back to top button