Werner Sombart

  • Sociology

    ‘Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus’

    Serbend 1- Max Weber, civaknas û ramanwerekî alman e û bi xebatên xwe yên li  ser mijarên aborî, civaknasî û civaknasîya dînî, dihê nasîn. Max Weber, xebata xwe ya ‘Ehlaqê Protestan û Ruhê Kapîtalîzmê’ (Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu) ku navê kitêbê a orjînal ‘Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus’ e, di navbera salên 1904-1905an de nivîsandiye û…

    Berdewama wê bixwîne »
Back to top button